Články a videa

Náš klášter je v naší mysli. Je to prostor svobody a posvátna, chráněný tichem a …

Aleš Borecký

Štěstí

Moje dětská, naivní víra musela zmizet, aby na prázdné místo mohla přijít ta opravdovější.

Čtenář/ka Psychologie.cz

Štěstí

Video

Spiritualita není zkratka ke štěstí. Je‑li správně pochopena, přináší kvalitu – do vztahů, do práce, …

Dalibor Špok, Jan Vojtko

Štěstí

Aby novodobé přikázání nezůstalo frází, musí se napojit na individuální témata.

Aleš Borecký

Štěstí

Jsme malí a obyčejní. Přijetí této skutečnosti otevírá v člověku nesmírný prostor.

Pavel Špatenka

Štěstí

„Křesťanství je už tak nepřitažlivé, že je vlastně zajímavé,“ říká baptistický kazatel Jáchym Gondáš.

Jáchym Gondáš, Klára Olexová

Štěstí

Probuzení patří k lidské existenci stejně jako zrození či smrt. Nelze je naplánovat ani s …

Pavel Špatenka

Štěstí

V době Vánoc stojíme před otázkou, jak jsme na tom v životě s vnímáním posvátnosti.

Dalibor Špok

Štěstí

Různé systémy a výklady sytí potřebu jistoty, usnadňují orientaci. Zároveň však omezují výhled.

Roman Žižlavský

Štěstí

Cesta mystika není odlidštěná. Pojmy víra, hřích, bůh, ctnost či morálka byly vždy součástí života.

Pavel Špatenka

Štěstí

V roli pozorovatele nereagujeme nahodile, ale na základě vlastního rozhodnutí.

Jan Smetánka

Štěstí

Modlitba je stejně jako terapie dialogem, mostem k hloubce i uzdravení.

Aleš Borecký

Štěstí

Když věci začnou být těžké, je snadné se zastavit. Jít dopředu totiž znamená jít do …

Nela G. Wurmová

Štěstí

Zahoďte krumpáče a lopaty. Místo hledání svého pravého já se začněte poznávat.

Kamila Thiele

Štěstí

Cesta osobního rozvoje může vést do míst, kde potřebujeme spíše terapeuta než duchovního učitele.

Roman Žižlavský

Štěstí

Sebepoznání se buduje jako vztah – tvoříme prostor bezpodmínečného přijetí všech stránek života.

Pavel Špatenka

Štěstí

Jak poznáme, že to, oč usilujeme, je správná cesta? Že se neženeme za stínem, za …

Stanislava Ševčíková

Štěstí

Praxe pozorování je přístup, který člověka učí prožívané nepotlačovat, ale aktivně přijímat.

Pavel Špatenka

Štěstí

Setkání s tím, co člověka přesahuje, žádá změnu, a tou je vědomý přesun pozornosti do …

Pavel Špatenka

Štěstí

Svět hledačů pravdy, sebe sama, osvícení či štěstí funguje stejně jako svět konzumu.

Roman Žižlavský

Štěstí