Články a videa

Prvním krokem tunelování hodnot je znehodnocení idolu, jehož místo chcete zaujmout.

Pavel Špatenka

Štěstí

S čím přijde věda, abychom se neutopili v hlubinách depresí, nezešíleli na vlnách roztěkanosti?

Jakými mechanismy si mozek vybírá, čemu věnuje pozornost?

Andrea Hlubučková

Úspěch

Jsme nesnášenliví k tisícům lidí okolo. Za vztekem je strach. A co je za ním?

Dalibor Špok

Štěstí

Vědomí je kosmický fenomén, ne produkt mozku. Jak takový poznatek ovlivní náš život?

Michal Petr

Štěstí

Vědomí strojů může být jiné než naše: hlubší, sdílené, proměnlivé.

Pavla Koucká

Věda a společnost

Meditace je návratem k jednoduchosti. Znamená vidět věci takové, jaké opravdu jsou. Nekomplikujte si to.

Jan Smetánka

Štěstí

Abychom dosáhli kýženého výsledku, musíme správně vybalancovat základní proměnné.

Nikola Šraibová

Úspěch

Lucidní sen je příležitostí vyzkoušet si novou reakci bez rizika, zažít překonávání hranic.

Marta Helingerová

Štěstí

Rozvinuté vědomí má k dispozici širší paletu perspektiv, což rozšiřuje jeho možnosti.

Psychologie.cz

Štěstí

Dát pozornost sám sobě, být si vědomý sebe sama, to je skutečné sebe‑vědomí.

Martin Švihla

Štěstí

Setkání s tím, co člověka přesahuje, žádá změnu, a tou je vědomý přesun pozornosti do …

Pavel Špatenka

Štěstí

Tato osvědčená metoda sebezdokonalování může mnohým lidem plně nahradit hodiny a hodiny terapie.

Dalibor Špok

Úspěch

Velká vznětlivost i extrémní uzavřenost jsou výsledkem dlouhodobého vytěsňování emocí.

Pavel Špatenka

Štěstí

Hlavním úkolem našeho vědomého života není starat se o naše ego.

Zbyšek Mohaupt

Štěstí

Alkoholové opojení je prostě jeden ze stavů našeho vědomí. Učme se s ním zacházet.

Peter Grejták

Zdraví

Někdo si se zvláštními stavy vědomí zahrává sám, jiného potkají vlivem okolností. Vypadají různě.

Roman Žižlavský

Zdraví

Chcete získat zdravý nadhled nad svým uspěchaným životem? Vyražte na týden do pouště.

Jan Smetánka

Štěstí

Schopnost občas úplně vypnout chrání naše duševní zdraví.

Zdeněk Krpoun

Zdraví

Překotný duševní rozvoj může vyústit do stavu, který připomíná psychickou nemoc. Je tu ale rozdíl.

Roman Žižlavský

Zdraví

  • strana 1 ze 2