Články a videa

Překotný duševní rozvoj může vyústit do stavu, který připomíná psychickou nemoc. Je tu ale rozdíl.

Roman Žižlavský

Zdraví

Každý motýl byl nejprve housenkou a pak kuklou. Proměna je tajemný proces, ale má své …

Roman Žižlavský

Zdraví

Role oběti je lákavá, ale pro naše psychické zdraví zhoubná.

Pavel Špatenka

Zdraví

Psychiatr a zdravotní pojišťovna nemohou nikoho nechat odejít bez diagnózy.

Andrea Platznerová

Zdraví

Obklopují mne krabicové domy a dřevění panáčci.

Adriana Knuthová, Ester Danelová

Zdraví

  • strana 2 ze 2