Foto: Thinkstock.com
odemčené

Sen je dopis s naší adresou

Dobrat se ke konkrétnímu významu našich snů není jednoduché, je to však možné.

10:25
Marta Helingerová

Marta Helingerová
Psycholožka

5. 1. 2012

Z audiobooku: Co nám říkají sny?
Ze seriálu: Noční nápověda

Nevyložený sen se rovná nepřečtenému dopisu, napsal Carl Gustav Jung. Představme si, že budeme denně od někoho nám blízkého dostávat dopis, který bude v cizím jazyce. Co teď? Můžeme svobodně hádat, co v něm tak asi může být. Vymyslíme spoustu možností. V rámci brainstormingu či techniky založené na projekci zaznamenáme úspěch, ale jak se dostaneme ke smyslu textu? Bez pomoci slovníku nebo někoho, kdo neznámý jazyk ovládá, dopisu nebudeme rozumět. Za dopis dosaďme sen a místo cizího jazyka symbolický jazyk snu.

Autorka článku Jak číst sny Nela Wurmová navrhuje různé rady, jak se sny zacházet a snažit se jim porozumět. Ve svém textu se chci zamyslet nad využitím a limity zmiňované svobodné hry mysli a snahu hledat přesný výklad, který vystihuje sen jako celek, zbavit nálepky fundamentalismu.

Pokud snu nerozumíme, není to chyba snu ani našeho vědomí.

Vyložit sen tak, aby dával smysl se všemi detaily, je problém. Jeho přesný stoprocentní výklad není schopen odhalit nikdo. Ale proto nemusíme tvrdit, že o přesný výklad snu se snaží jen fundamentalista. Pokud nás zajímá, co nám sny chtějí sdělit, je dobré si prostudovat, jak k výkladu snů přistupují různé terapeutické školy. Jak připomíná Jana Heffernanová, psycholožka a přední česká odbornice na sny a mýty: „Sny jsou zajímavým a zcela nevyužitým zdrojem informací o vnitřním životě člověka.“

Naše poznání vedené intelektem má své hranice. Není lehké se vyznat v naší duši, přístupné vědomí. O to větší neznámou pro nás zůstává tajemná mimovědomá oblast, která o sobě dává čas od času vědět: jako nevysvětlitelné citové hnutí, nápad nebo sen.  A tak, když něčemu nerozumíme hned, máme tendenci to nějak zaškatulkovat, uzavřít, mít hned jasno. Pokud snu nerozumíme, není to chyba snu ani našeho vědomí. Snaha a zájem přinese vždy výsledky. Bez zvědavé touhy po poznání, důvěry ve sdělení a respektu k autorovi dopisu zůstaneme s kupou nápadů někde na půli cesty.

Trénink tvořivosti

Před lety se mi zdál sen o mém tehdejším partnerovi, do kterého jsem byla „nešťastně“ zamilovaná, od začátku šlo o problematický vztah. Dobře míněné rady svých blízkých jsem nechtěla slyšet. Sen mi ukázal partnera jako rozdvojenou bytost, identická dvojčata, ale s propastným rozdílem v jednání. Jeden byl milující, jakého jsem ho chtěla mít, a druhý se choval stejně jako ve skutečnosti.

Pohrávání si s různými významy je navýsost užitečné, chceme‑li rozvíjet tvořivost, fantazii, hledat nové úhly pohledu. Tato metoda je vhodná k hledání významů jednotlivých komponent snu.

Sen mi zcela jasně ukázal, že jde o dvě různé osoby, že svého partnera nevidím, jaký je, a místo toho ho vidím tak, jak bych ho chtěla mít. Poselství snu bylo zcela evidentní. Růžové brýle spadly, smysl snu mi zaklapl na pocitové úrovni, v těle. Taková reakce je spolehlivým vodítkem k pochopení snu. Stává se totiž, že se od našeho prožívání vzdálíme, žijeme pouze „v hlavě“. Pak k tomuto typu vědění na pocitové úrovni nemáme dočasně přístup. Právě sny nám potom mohou ukázat situaci v její celistvosti.

Pohrávání si s různými významy je navýsost užitečné, chceme‑li rozvíjet tvořivost, fantazii, hledat nové úhly pohledu. Tato metoda je vhodná k hledání významů jednotlivých komponent snu. Co pro mě znamená voda? Strom? Zahrada? Ten, komu prasklo potrubí v kuchyni, bude vodu ve snu chápat jinak než člověk, který jezdil na prázdniny k babičce, kde za chalupou bublal potůček. A ještě jiný význam bude mít ve snu voda pro vysoce organizovanou osobu, která usiluje mít vše pod kontrolou.

Osobní význam

Ačkoli jednotlivé části snu mohou mít různý význam, ve kontextu snu plní určitou funkci. V tomto smyslu jsou konkrétní. K tomu, abychom porozuměli snu jako celku, potřebujeme vodítka, nosné interpretační prvky, které propojí sen s naším každodenním životem. Tím je hledání paralel, pocitů, konfliktů, způsobu uvažování a jednání snového já a našeho bdělého vědomí. A také hledání významu jednotlivých snových prvků, které tvoří snovou scénu. Výše zmíněné příklady, co může znamenat ve snu voda, mohou patřit jedné osobě. Správně vyložit sen znamená nalézt odpovídající kontext.

Zaměřte se na hlavní téma snu. O co tam jde? Jaký je ústřední motiv, problém?

C. G. Jung se ve svém přístupu ke snům shoduje s talmudskou moudrostí, která říká, že sen je svou vlastní interpretací. Tedy sen, jak se nám ukazuje, dává smysl, tak jak je. Je to příběh s jedním či více dějstvími. Scéna se změní, když reprezentace nevědomé myšlenky dosáhne vrcholu. Aby sen mohl pokračovat, vygeneruje novou scénu, která přesně znázorňuje to, co má.

Zaměřte se na hlavní téma snu. O co tam jde? Jaký je ústřední motiv, problém? Snové prostředí, postavy a děj nejsou náhodné. Snová scéna tvoří smysluplný celek, sdělení.

S odstupem času vám může sen připadat daleko více srozumitelný, než když se vám zdál. Nedávno jsem otevřela deník z období studia na VŠ. Když jsem si pár svých snů přečetla, byly pro mě naprosto srozumitelné. Bylo v nich přesně to, co jsem tehdy řešila a prožívala. Velmi mě pobavila moje vlastní poznámka pod jedním snem ve smyslu „těm svým snům vůbec nerozumím, vůbec nechápu, co se v těch snech děje, nevím, jestli má cenu si je zapisovat.“

Sny tvoří série. Na sen z pondělí bude navazovat sen v sobotu nebo za rok. Díky tomu, že si budete sny zapisovat a po nějaké době procházet, objevíte, že se v nich některé symboly opakují.

Správně položená otázka může mít pro náš vědomý život a naše jednání větší význam než odpověď, která je ve snu obsažena.

Sen vybírá z repertoáru našich zkušeností, myšlenek a pocitů. Nevědomí nám neřekne: heleď, měl bys trochu zvolnit, zastav a rozmysli si, kam se teď ubíráš, ale použije metaforu – např. budeme řídit auto, které se bude velkou rychlostí řítit neznámou krajinou a půjde špatně brzdit.

V jiné snové scéně se ocitnu ve třídě na základní škole. Je na místě se ptát: Proč mě tam sen posílá? Kde je podobnost s tím, co se v mém životě děje teď, s tím, co bylo či jaká jsem byla tehdy? Co se mám naučit?

Pokuste se zformulovat co nejpřesnější otázku. Správně položená otázka může mít pro náš vědomý život a naše jednání větší význam než odpověď, která je ve snu obsažena. Známý průkopník rodinných konstelací Bert Hellinger prohlásil: „Správná formulace problému naznačuje i jeho řešení.“

Mimo žitou zkušenost

Využívejte celý web.

Předplatné

V našich osobních snech se vyskytují lidé nebo věci, které známe, už jsme se nimi v životě setkali, něco nám připomínají. Tzv. archetypální sny poznáme, jsou mimo naši známou žitou zkušenost, nevztahují se k našemu každodennímu životu, vycházejí z hlubších vrstev našeho nevědomí. Problém však je, že se v nich může odrazit jakýkoliv mytologický motiv, nejen ten, který jsem někde četli nebo slyšeli.

Naše vědomí je v porovnání s vývojem lidského druhu relativně mladé. Ve snu k nám hovoří mimovědomá oblast, nevědomí, duše, která je stejná jako před staletími. Vyjadřuje se pomocí symbolů. Tato oblast je partnerem našeho vědomí, navzájem se doplňují. Spolu tvoří jednotu, kterou potřebujeme k zachování duševní rovnováhy.

Články k poslechu

Nešťastná láska

Nemůžete být spolu ani bez sebe. Vztah vás ničí, jako by z něj ale nešlo …

12 min

Pravá sebeláska

Věřila jsem, že přijde, když si budu opakovat pozitivní větičky. Objevila se úplně jinak.

7 min

Strach z blízkosti

Bolestné zážitky se otiskly hluboko. Skrze ně se díváme na svět a bojíme se ho.

14 min

Názorová propast

Nechcete přerušit veškerý kontakt, názory druhého vás ale ničí. Co můžete dělat?

21 min

Nevěra, která se nestala

Nevím, jak partnera přesvědčit, že žárlí zbytečně. Jde to vůbec?

11 min

5. 1. 2012

Nastavení soukromí

Můžeme povolit některé další služby pro analýzu návštěvnosti? Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat.

Více informací.