Články

Nikdy nevíte, jaký prospěch může vzejít ze situace, která se jeví jako bezvýchodná.

Radkin Honzák
Psychiatr

Je pěkné, že naše trápení někdo chápe. Na to, abychom se posunuli z místa, je …

Andrea Platznerová
Psychiatr, psychoterapeut

Proč nemáme soucit s bezejmennou masou? Dokud neznáme konkrétní tváře a příběhy, nejsme ve vztahu.

Petr Pražák
Kouč

Myslíte si, že svého partnera znáte? Pak jste na nejlepší cestě do vztahové slepé uličky.

Michal Mynář
Psychoterapeut

Video

Empatie neznamená soucit. Soucit druhému ani vám příliš nepomůže. Empatie otevírá možnosti.

Jitka Ševčíková
Kouč

Svou inteligencí a vnímavostí převyšují vrstevníky, přesto si často připadají méněcenné.

Monika Stehlíková
Lektorka, koučka

Tvořivé sebevyjádření je cestou do míst, kam se jinými způsoby nahlíží jen těžko.

Karla Steinerová
Psychoterapeutka

Osobní štěstí souvisí se štěstím a spokojeností druhých. Lidé nejsou nezávislé jednotky.

Monika Stehlíková
Lektorka, koučka

Abychom druhému porozuměli, nepotřebujeme mít stejnou zkušenost. Potřebujeme umět naslouchat.

Eva Belešová
Psychiatrička, psychoterapeutka

Dary v sobě nesou bohatou symboliku. Ochota a schopnost dávat i přijímat je základem našich …

Aleš Borecký
Psycholog

Jak být s druhým a jeho emocemi, aniž bychom se v nich sami začali topit?

Michal Petr
Psycholog a psychoterapeut

Nadaní lidé jsou jiní v mnoha ohledech. To s sebou nese specifické problémy.

Dalibor Špok
Psycholog

Příliš brzy si děláme na své potíže názor. Tím si blokujeme cestu ke skutečnému poznání.

Michal Mynář
Psychoterapeut

Jsou věci, o kterých se těžko mluví. Mlčení ale může bolet ještě víc.

Irena Teichmanová
Psycholožka

Kterým ze sedmi zranění duše trpíte? Buďte sami sobě trpělivým ošetřujícím lékařem.

Psychologie.cz
Redakce

Výzkumy ukazují, že MDMA může sehrát pozitivní roli v léčbě traumat či vztahových problémů.

Rita Kočárová
Publicistka

Stydíme se, protože nám připadá špatné, že nejsme dokonalí.

Michala Stražovská
Psycholožka

Nemluvím, tedy poslouchám. Platí tato jednoduchá rovnice, nebo je naslouchání něco víc?

Lenka Nováková
Kouč

Čtení na monitoru nebo displeji prochází strukturami mozku jinak než čtení v knize.

Lukáš Šaněk
Publicista

Projevovat emoce a mluvit o nich je důležité a hlavně zdravé. Není to znak slabosti, …

Kateřina Vrtělová
Psycholožka, psychoterapeutka, supervizorka

  • strana 2 ze 3
Nastavení soukromí

Můžeme povolit některé další služby pro analýzu návštěvnosti? Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat.

Více informací.