Seriál: Kontrola mysli

Jak funguje lidské vědomí? Naučme se ovládat svou mysl správným způsobem a ve zdravé míře.

Do nesvobody nás vedou stovky a tisíce svobodných rozhodnutí.

Dalibor Špok

Štěstí

Nejsme vládci osudu. Přesto za svůj život neseme zodpovědnost.

Dalibor Špok

Štěstí

Spiritualita není snaha neposkvrnit se, ale jít dobrým směrem.

Dalibor Špok

Štěstí

Jsme nesnášenliví k tisícům lidí okolo. Za vztekem je strach. A co je za ním?

Dalibor Špok

Štěstí

Do jaké míry můžeme za to, jaké věci nám přicházejí na mysl?

Dalibor Špok

Štěstí

Návody pro práci s myslí nepomáhají, pokud nechápeme tři základní principy.

Dalibor Špok

Štěstí

Video

Schopnost kontrolovat svůj stav mysli je klíčová pro rozvoj osobnosti.

Dalibor Špok

Štěstí