odemčené

19. Jděte dál

Každý manuál na krizi je i manuálem na život – tím končí náš seriál.

7:42
Dalibor Špok

Dalibor Špok
Psycholog

7. 5. 2020

Prošli jsme společně manuálem na psychické zvládání koronavirové krize a souvisejících omezení našeho života. Snažil jsem se v něm vyhnout nerealistickým zjednodušením a růžovým klišé, ale přesto ukázat, že poradit si s krizí lze.

Není to snadné a je to většinou dřina. Stejně jako celý život. Ale bohatě se nám to vyplatí. Protože důsledkem našich každodenních odlišných rozhodnutí budou postupně odlišné aktivity, odlišné výsledky a odlišné prostředí, ve kterém budeme žít. To vše zásadním způsobem rozhodne, jak dobře si poradíme s jakoukoli obtížnou situací.

Všechny uvedené faktory, o kterých jsem v manuálu psal, jsou dobře prozkoumané. Výzkumy je opakovaně ukazují jako nejúčinnější strategie v průchodu každou krizí. Pomáhají nám vyrovnat se s okamžikem, kdy se starý svět a jeho jistoty boří, kdy jsme vystaveni něčemu radikálně novému.

Dát svůj život kdykoli do pořádku

Ale nejen to. Pokud byste dokázali v tomto návodu vidět i něco více, budu s vámi souhlasit. Protože to, co jsem v něm popsal, není jen návod na průchod krizí, ale také na to, jak dát kdykoli svůj život do pořádku. Jak jej začít žít užitečně, produktivně, dobře. Klienti během psychologických konzultací – i když nejsou v akutní krizi – mají často podobné otázky:

  • Jak mohu udělat v životě nějakou zásadní změnu?
  • Co mám udělat, abych jej mohl žít dobře?
  • Jak zvýšit kvalitu toho, v čem jsem?
  • Čím dosáhnout něčeho úplně jiného?

Řešení a odpovědí existují tisíce, podle toho, kde který klient stojí, kým je, jaké jsou jeho preference a kam chce jít. Tím se také zabýváme. Ale vždy je nutno nejen probrat, ale také do jejich světa reálně vnést většinu faktorů uvedených v tomto manuálu. Ty jsou totiž základem či prvním patrem jakéhokoli dobrého života.

Určitě nestačí k plné spokojenosti a nalezení hlubokého smyslu v něm. Byl bych pošetilý, kdybych se domníval, že denní dostatečný pohyb a kvalitní plán vás zaplaví existenciální radostí. Ale bez nich to prostě nedokážete, ať už svůj smysl nalézáte v dobré práci, kvalitních vztazích, zlepšování světa okolo, v ponoření se do hlubin spirituální praxe, v pomoci druhým, v čemkoli. Pokud se nebudete denně hýbat, mít strukturu, umět řídit své myšlenky – nemůže se vám (na hlubší a podstatnější úrovni) podařit nic z toho.

Řidičský průkaz na (psychický) život

Je to jako řidičský průkaz. Pokud neumíte řídit, není podstatné, zda je váš cíl dojet si na nákup nebo až k moři. Tyto otázky budou důležité (a dokážete je realizovat) až v momentě, kdy ovládnete své vozidlo. Tento manuál vám představil zásadní dovednosti, které jsou k tomu potřeba. Jejich výčet zdaleka není úplný. Kvůli stručnosti jsem musel mnohá témata vynechat. Je ale dobrým startem a shrnuje to nejpodstatnější:

Chceme zažívat spokojenost, poradit si s krizí a umět – alespoň částečně – kontrolovat svůj život. Tyto tři cíle jsou daleko podobnější, než se zdá. Jsou spojené jednak úkoly, které po nás požadují, jednak schopnostmi, které musíme vybudovat pro jejich dosažení. Můžeme je vnímat jako tři způsoby, kterými lze označit totéž. O těchto dovednostech jsme si právě povídali. Je tedy jedno, aplikujete‑li je jako opatření k průchodu obtížnou situací, nebo je (třeba později) použijete k nastartování lepšího života či podstatných změn v něm.

K tomuto manuálu se tak můžete kdykoli vrátit. Může se vám hodit v odlišných životních etapách, během plánovaných i nenadálých změn a krizí, nebo naopak když budete chtít posílit svou stabilitu, abyste se pustili do něčeho zásadního. To podstatné je totiž stále stejné a shrnuje tak celý náš manuál:

Musíme umět akceptovat svůj stav a své myšlenky. Musíme umět své mentální obsahy, myšlenky a impulzy kontrolovat. Vybírat si mezi nimi ty, které jsou užitečné, a tlumit ty, které nám dlouhodobě škodí. To umění lze (a často je to dokonce nutné) cvičit meditačním nebo podobným záměrným cvičením kontroly mysli.

Musíme vědět, jak přijít na to, které obsahy, myšlenky a aktivity nám prospívají a které nás ničí. Následně je potřeba umět se vyhnout špatným návykům a vzorcům. A také umět zjistit, které návyky to především jsou a jak je nezapomínat kontrolovat. Musíme tak být schopni monitorovat svou každodenní zkušenost, zda se v ní neobjevuje něco škodlivého.

To, co je dobré, potřebujeme umět zasadit do kvalitní, naší osobnosti a situaci přiměřené životní struktury (plánu, rutin, návyků). Je naivní myslet si, že dobrý život lze žít nahodile podle toho, jakou mám zrovna náladu a do čeho mám zrovna chuť.

Mezi věci, které nám prospívají, musíme zařadit aktivity ve všech oblastech, které jsou pro nás důležité (1) jak individuálně – jen pro nás, díky naší jedinečnosti, (2) tak aktivity z oblastí, které jsou společné nám všem z titulu toho, že jsme lidské bytosti.

Vždy a pro všechny je důležitá úroveň:

  • tělesná – pohyb, sport, zdravý životní styl, spánek, cvičení tělesné relaxace
  • sociální – kvalitní sociální kontakt s druhými, kontrola komunikace směrem k tomu, co nám prospívá, nikoli škodí; vyhnutí se škodlivým kontaktům
  • pracovní – něco dělat, zabývat se obtížnými aktivitami a tématy, nutit se do něčeho, co je těžké; vytvářet něco, co nás přesahuje a pomáhá druhým
  • mentální – vzdělávání, učení se, tříbení mysli, vytváření nebo vnímání umění, duševní relaxace
  • spirituální.

Nelze žít dobrý a kvalitní život, pokud některou z nich zanedbáváme.

Dále musíme vědět, co dělat, když v životě dojde k zásadním krizím a jsme na pokraji zhroucení. Je dobré mít pro tyto chvíle připraveny krizové scénáře. Je užitečné a uklidňující vědět, co „bych dělal“, a mít plán i na to, co může, ale nemusí přijít.

A v neposlední řadě, svůj vnitřní svět a svou pozornost je potřeba orientovat nejen k sobě a vlastním – třeba tíživým – starostem. Musíme ji směrovat také mimo sebe, k druhým lidem, včetně těch, kteří jsou mimo okruh našich blízkých. Pokud se zaměříme částí svých aktivit i na pomoc a prospěch pro ně, budeme vytvářet kvalitní svět okolo nás i kvalitní svět v sobě.

V kombinaci všech těchto opatření dokážeme budovat kapacitu pro prožívání hodnotného, dobrého a smysluplného života. Dosáhneme jistoty, že se nám dobře půjde, ať už budeme směřovat kamkoli, v souladu se svými preferencemi, svou osobností, svou situací a svým povoláním.

Ať se vám to povede, milí čtenáři. Přeji vám v tom hodně štěstí!

Váš

Dalibor Špok

Články k poslechu

Zranění rodiče

Chcete být pro své děti lepší máma nebo táta, než jaké jste měli vy. Na …

16 min

Mobil není dudlík

Jak pomoci k psychické pohodě dětem ve světě mobilů a tabletů? Časový limit nestačí.

9 min

Manipulační imunita

Jak nenaletět manipulaci? Učme se vyznat ve svých emocích a nebojme se jít do konfliktu.

12 min

Živoucí tělo

Je naší spojkou se světem, přesto ho málokdy doopravdy vnímáme. Jak to napravit?

10 min

Citově mimo

Druhý vás poslouchá, ale jako by neslyšel. Proč se někdy nedokážeme na blízké naladit?

8 min

7. 5. 2020

Co dělat, abychom svůj psychický stav během krize nejen nezhoršovali, ale v ideálním případě dokonce zlepšovali? Psycholog Dalibor Špok pro vás připravil průvodce pro tuto nesnadnou cestu.

Dalibor Špok

  • None
Nastavení soukromí

Můžeme povolit některé další služby pro analýzu návštěvnosti? Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat.

Více informací.