Ilustrace: Bo Bartlett

Vliv sourozenců

Rodinný systém ovlivňuje osobnost svých členů. Důležití jsou i ti, kteří chybí.

8:45
Kristina Sarisová

Kristina Sarisová
Psycholožka

31. 1. 2022

Každé dítě vyrůstá ve specifické rodinné situaci neboli konstelaci. Přestože sourozenci žijí v jedné rodině, jejich situace není nikdy stejná. Odlišnou podobu bude mít dynamika v rodině, ve které vyrůstají tři dívky, a jinou tam, kde jsou chlapec a děvče. Tento aspekt má významný vliv zejména pro zdravé a zdárně vyřešení oidipovského (či Elektřina) komplexu. To, jestli syn bude rivalizovat za účelem získání matky „pouze“ se svým otcem, nebo bude přítomen mužský sourozenec, zásadním způsobem mění podobu této situace. Není pak ohrožen jen otcem, ale soupeří i se svými bratry. Obdobně je to v rodině, kde jsou například tři dcery. Přirozeně budou mezi sebou soupeřit o otcovu přízeň, přičemž (za ideálních podmínek) vždy vyhraje matka, kterou nemohou dostihnout.

Alfred Adler, rakouský lékař a psycholog a zakladatel individuální psychologie, se v rámci své praxe zabýval aspekty, které mohou mít vliv na psychický vývoj dětí. Zásadní význam má prostředí nukleární rodiny, respektive její konkrétní podoba a také to, v jakém pořadí dítě do rodiny přichází. Dále pak zda dítě či děti žijí v úplné rodině či v rozvedené, kolik mají sourozenců, jakého jsou pohlaví, jak je k nim přistupováno a tak dále.

Tento článek si mohou přečíst jen naši předplatitelé.

Chcete-li pokračovat ve čtení a otevřít si přístup k veškerému obsahu Psychologie.cz, pořiďte si předplatné.

Chci předplatné
Už máte předplatné? Přihlašte se.

Články k poslechu

Emoce ve vztahu

Nechcete být protivní, ale ani předstírat spokojenost. Jak se projevovat autenticky?

17 min

Láska a nevědomí

Sexualita a spiritualita se jeví jako protiklady. Co mají tyto intimní aspekty našeho života společného?

9 min

Člověk se schizofrenií

Dnes žiju jako kdokoli jiný, stigma duševní nemoci mě ale stále tíží.

8 min

Vnitřní pranýř

Házíte s oblibou v myšlenkách špínu sami na sebe? Cesta ven existuje.

6 min

Léčba duše

Co psychoterapie zmůže a jak účinkuje? Přestaňme od ní čekat nemožné.

7 min

31. 1. 2022

Nastavení soukromí

Můžeme povolit některé další služby pro analýzu návštěvnosti? Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat.

Více informací.