Foto: Thinkstock.com
odemčené

Meditace milující laskavosti

Tradiční buddhistické cvičení nás může naladit pro sváteční i všední dny.

7:32
Roman Žižlavský

Roman Žižlavský
Publicista

22. 12. 2011

Ze seriálu: Hlava a tělo

Snadno se mluví o vzájemné lásce a lidské blízkosti. Naplnit tato slova reálným obsahem je někdy složité, chybí nám k podobnému naladění prostor a také konkrétní dovednosti. Najdeme‑li si čas a klidné místo, můžeme skutečně laskavost vědomě rozvíjet.

Naše mysl je snad ta nejúžasnější záležitost v celém vesmíru. My ji ovšem většinou používáme velice omezeně a navíc způsoby, které často přináší utrpení nám i lidem kolem. V naší mysli, jako nekonečné zásobárně, jsou jako semínka ukryty možnosti všech stavů vědomí, emoce, pocity, nálady. A jako se semínky – záleží, které zaléváme, kde se často svou pozorností nalézáme. V běžném životě si díky výchově, osobnostnímu nastavení, společenským a kulturním očekáváním a vzorcům uvykneme používat častěji jen některé z nich a ty se stanou zvykem.

Smutné je, když to jsou polohy jako smutek, deprese, strach, úzkosti, hněv, závist apod. Jako bychom si vyšlapali pár chodníčků a pak používali jen je, aniž bychom zkoumali, zda nás vedou skutečně k vnitřnímu štěstí, naplnění, radosti. Snad jsme raději na známých, i když často bolestivých, cestičkách, způsobech prožívání, než abychom se vydali na nejistě osvětlené stezky srdce.

Naštěstí naše mysl není nehybný kámen, proto máme stále možnost podpořit ta semínka, která přináší radost, pokoj, poznání. Například tím, že se budeme cíleně snažit pěstovat kvalitu laskavosti, otevřenosti. Tato schopnost je v nás přítomna, ovšem často zatlačená jinými obsahy. Uvedeme si proto základní přístup, jak ji podpořit. Jedná se o meditaci milující laskavosti, v originále nazývanou meditace mettá.

Pohodlně se usaďte

Vybereme si klidný prostor a čas. Zaujmeme stabilní pozici vsedě, momentálně není podstatné jakou, důležité je, abychom se v ní cítili dobře. Projdeme si celé tělo a uvolníme případná napětí, hlavně pozor na ramena, tam se často nevědomky hromadí stres a obavy, na obličejové svaly, ty bývají díky našim různým maskám stažené. Bříško je volné, aby se dobře dýchalo.

Na chvíli se zaměříme na náš dech, setrváváme u něj plnou pozorností, vše ostatní, starosti, plány, očekávání, vzpomínky, ten batůžek, co stále nosíme, odložíme na chvíli stranou. Jsme pár okamžiků jen u nádechu a výdechu.

Laskavost pro nás

Jakmile se mysl alespoň trošku zklidní, pokusíme se naladit na vnitřní kvalitu laskavosti. Třeba tím, že si vybavíme událost, kdy jsme se cítili opravdu naplněně, šťastně. Kdy nám například někdo pomohl či my někomu, chvíle otevření v přírodě apod. Pokusíme si zpřítomnit ten pocit, pocit otevřenosti, laskavosti. Někomu může pomoci se soustředit do srdce a dýchat do něj. Je možné vizualizovat si světlo, které při nádechu naplňuje naše srdce a při výdechu se rozlévá po celém těle.

Jedinci s vysokou mírou imaginace si mohou představit ve středu hrudníku lotosový květ zářící pro nás příjemnou barvou. Po naladění na kvalitu mettá – laskavosti a otevřenosti, posíláme sami sobě vědomě myšlenky dobra a soucitu, např. kéž se mi dobře daří v životě, kéž jsem šťasten/a, kéž jsem zdravý/á, kéž jsem naplněn/a pochopením, kéž jsem zbaven/a nebezpečí a utrpení apod. Každý si může přát, co právě cítí za potřebné ve svém životě.

Pro naše blízké

Pak si vybavíme někoho ze svých blízkých a stejně tak jemu či jí posíláme paprsky světla, energii laskavosti, myšlenky s přáním dobra či prostě jen pozornost, pozornost se záměrem kéž se tomu člověku dobře daří. Můžeme poslat laskavost postupně více blízkým lidem. Poté i člověku, s nímž máme momentálně spory – vztahové problémy, nedořešená témata apod. Nemusí se jednat hned zpočátku o příliš bolestivé věci, to otevíráme spíše až získáme určitou zkušenost a zvýšenou kapacitu energie mettá. Také se pak zaměříme na osobu, kterou ani příliš dobře neznáme, např. prodavačka z obchodu, kam chodíme nakupovat, neznámý spolupracovník apod., a pokoušíme se – tak jak to jde, poslat jemu či jí přání všeho dobrého.

Rozšíříme postupně pole záře a přejeme dobro a štěstí celému světu, do všech světových stran, do všech sfér existence. Jako bychom byli světelný zdroj zářící všemi směry světlo laskavosti všem bytostem bez rozdílu. Kéž všichni dojdeme poznání a osvobození! Na konec se zase vrátíme sami k sobě, ke svému srdci, laskavost zaměříme na sebe. A ještě třeba chvíli spočíváme u nádechu a výdechu.

Když se nedaří

Využívejte celý web.

Předplatné

Někomu může pomoci pustit si jemnou, podporující hudbu. Tato meditace je zvláště vhodná navečer pro klidné spaní. A pokud máte pocit, že vám rozvoj laskavosti „nešel“, nevzdávejte to. Někteří z nás mají přirozeně srdce více otevřené a mettá jim proudí bez velké námahy. Jiní mohou mít naopak pocit, že se nic neděje, že si jen říkají prázdné věty bez obsahu, dokonce mohou pociťovat zlost, že jim to nejde podle jejich představ či cítí nudu. Nevadí, semínko nevyroste v květinu po jednom zalití. Trpělivá snaha plody přináší a každý máme talent k rozdílným věcem. Ovšem rozvoj laskavosti, soucitu, porozumění je směr prospěšný nám všem.

Někteří lidé mohou cítit rozdíl v posílání mettá sami sobě a jiným lidem. Často se jim zřetelně lépe daří posílat druhým, energie proudí, až se oči zalévají slzami a srdce je otevřené, kdežto když se zaměří na sebe, tak jako když utne. Ovšem miluj bližního svého jako sebe samého! Pokud toto je náš případ, vědomě věnujme pozornost právě zalévání laskavostí nás samé, jako bychom se vnitřně objímali.

Tolik tedy popis. Vyzkoušení, praxe jsou pak na každém. A pochopitelně tato meditace není jen „vánoční“ a sváteční. Ale právě snad jako vyvážení nákupního třeštění, shonu, stresu a nekonečných koled může přinést opravdovou příchuť toho, o čem by snad Vánoce mohly být.

Články k poslechu

Smysluplný život

Věda nám neřekne, jaký smysl život má. Ví ale, v čem lidé smysl nejčastěji spatřují.

11 min

Rozvod bolí i okolí

Co dělat, když chceme udržet kontakt s oběma stranami vztahu, který se rozpadl?

16 min

Víš, co nevíš?

Psychoterapie mě naučila uvažovat o životě jinak. Vrhat světlo na slepé skvrny.

10 min

Opečujte svoji mysl

I mozek potřebuje volno. V dnešním světě nejvíc právě on.

8 min

Vyplačte se z toho

Pláč přináší úlevu, je součástí léčení. Dává nám i lidem okolo důležité sdělení.

10 min

22. 12. 2011

Nastavení soukromí

Můžeme povolit některé další služby pro analýzu návštěvnosti? Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat.

Více informací.