Vyberte si své téma Přístup k hlavnímu obsahu

Pozvání na cestu

Na začátku roku plánujeme, vytyčujeme si cíle. Někde v hlubinách se sbírá na nový život.

Jitka Cholastová

Jitka Cholastová

3. 1. 2016

Ze seriálu: Jednohubky

Po svátečních dnech přicházejí dny všední. Jestli jsme se během Vánoc na okamžik dotkli toho kouzla, zaslechli hlas hlubin, teď se může zdát, že je to všechno pryč. Venku je zima a zítra musíme vstávat do práce. Pryč je světlo svíček, slavnostní atmosféra – a taky pohádky.

Někdo by si řekl, že je to dobře. Sváteční atmosféra leda tak dusí a pohádky jsou pro děti. Naivní, nerealistické. Takhle to v životě nechodí. Psychologové (alespoň někteří) by nesouhlasili.

Samozřejmě dnes nevyrážíme do světa vysvobodit princeznu a nestínáme dračí hlavy. O tom, jaký význam mají tyto obrazy v našem vnitřním světě, existují celé knihy – asi nejznámější z přeložených do češtiny je Psychologický výklad pohádek od Jungovy žačky Marie-Louise von Franzové.

Princezna v takovémto pojetí symbolizuje část lidské duše, uvězněnou či skrytou. Jednotlivé postavy lze vnímat jako aspekty jediné bytosti. Včetně sil, které se staví do cesty životu a způsobují strnulost, usychání, zármutek. Celé pohádkové dobrodružství je dobrodružstvím vnitřní proměny, osvobození a scelení.

Duše posílá zprávy

Mám ráda pohádky. Ty starší filmové, jako je Nebojsa nebo Třetí princ. V obou mě nedávno zaujal stejný moment: vyzvání na cestu. Hrdina nevyráží do světa jen proto, že stojí na prahu dospělosti a doma ho to omrzelo. Dostává pozvání.

V Třetím princi je to záhadný obraz princezny – obraz, který nikdo nepřinesl. V Nebojsovi strom zapálený bleskem právě ve chvíli, kdy stařeček vypráví povídačku o princezně, která žije v zakletí, ale protože ani zlo nemá absolutní moc, čas od času vyráží do světa, aby se rozhlédla, jestli už věci nenazrály ke změně.

Naše duše, cítí-li se uvězněná, nám posílá zprávy. Můžeme je vnímat jako nevysvětlitelné náhody nebo jen jako neurčité napětí, které nám nedá klidně spát. Obrazy, které nikdo nepřinesl, a přece tu jsou.

Využívejte celý web.

Předplatné

Buďme hrdiny. Nebojme se otevřít setkání s nečekaným. A mějme oči dokořán: tajemství na sebe bere různé podoby.

Ať jsou naše kroky v novém roce šťastné.

Jednohubky
Seriál

Postřehy, ohlédnutí, předznamenání. Co by nemělo zapadnout a co se chystá?

Jitka Cholastová

  • Štěstí